Välkommen till AnDoc Consulting

AnDoc Consulting är ett konsultföretag med inriktning på energi-, och anläggningsteknik med IT-lösningar för förvaltning och drift av byggnader och anläggningar av olika slag. Vi överbryggar en mångfald av kompetensområden och förmågor på ett ödmjukt sätt, söker alltid att förstå hur saker och ting verkligen hänger ihop i varje enskilt fall och omsätter detta i en trygg och innovativ lösning för kunden.

Konsulter inom:

Vår specialité:

Systemvis genomgång av er anläggning för bättre funktion och driftsäkerhet. Vi ser hur samtliga system fungerer tillsammans. Det är samspelet som gäller för att er anläggning ska fungera optimalt.